Dette nettstedet tilhører Øyvind Michelsen som er Microsoft Certified Systems Engineer. Her blir det informasjonssider/innlegg og hjelp til selvhjelp for brukere av Apple datamaskiner og datamaskiner med Windows 10 operativsystem og dessuten hjelp til Windows Server 2016. Sidene blir ferdige i løpet av sommeren 2019.
Når det gjelder oppdrag om å reparere eller drifte systemer må jeg ta forbehold om at jeg antagelig ikke får mye tid til overs til det.

Jeg har nesten 20 år bak meg som IT-ansvarlig og arkivansvarlig i et konsern og jeg tok eksamen som Microsoft Certified Systems Engineer på IT-akademiet i Oslo.

Sidene skal finansieres av noe reklame, men jeg skal ikke ta inn useriøs reklame eller reklame for skadelige eller farlige produkter eller linker.