Dette nettstedet tilhører Øyvind Michelsen som er Microsoft Certified Systems Engineer. Her blir det informasjonssider og hjelp til selvhjelp for brukere av Apple datamaskiner og datamaskiner med Windows 10 operativsystem og dessuten hjelp til Windows Server 2016. Sidene blir ferdige i løpet av sommeren 2019.
Når det gjelder oppdrag om å reparere eller drifte systemer må jeg ta forbehold om at jeg antagelig ikke får mye tid til overs til det.

Sidene skal finansieres av noe reklame, men jeg skal ikke ta inn useriøs reklame eller reklame for skadelige eller farlige produkter eller linker.