Kommando for å få klipp og lim til å funke i Windows 10 igjen

Kommando for å få klipp og lim til å funke i Windows 10
Kjør kommandoen under her i programmet kalt ledetekst fra startmenyens søkefelt.

cmd /c»echo off|clip»

cmd

Enter

(CMD Betyr programmet kommandovindu eller ledetekst som kjøres fra startmenyen.)