Om nettstedet og eieren av det.

Dette nettstedet tilhører Øyvind Michelsen som er Microsoft Certified Systems Engineer. Her finner dere Info og hjelp om Windows 10 og Windows Server 2016 og Apple datamaskiner.
Jeg har nesten 20 år bak meg som IT-ansvarlig og arkivansvarlig i et konsern og jeg tok eksamen som Microsoft Certified Systems Engineer på IT-akademiet i Oslo.

Øyvind Michelsen