Harddisken/SSD er full – hva gjør jeg??

Rydde opp i systemfiler og fjerne forrige Windowsversjon.
Hvis du gjør det kan du frigjøre rundt 30 gigabyte plass på C:\ men da kan du ikke få tilbake forrige Windowsversjon noe mer. Vanligvis er det ikke noe problem hvis nåværende Windowsversjon fungerer bra for deg.

FREMGANGSMÅTE FOR Å FJERNE FORRIGE WINDOWSVERSJON:
Så høyreklikk på C-disken og velg Egenskaper
Så Velger du Diskoppdrydding
Hvis lista som vist under ikke inneholder nok filer å frigjøre så velger du:
Rydd opp i systemfiler
Så som vist på det nederste bilder under her velger du å krysse av for:
Tidligere Windows-installasjoner og trykker på OK

For å slette Windows.old mappa må man trykke på «Rydd opp i systemfiler»
Så kommer man til bildet der man kan velge å slette tidligere Windowsversjon og krysser av for det og velger dette. .

Nå har du slettet gammel Windows installasjon og fått 30 GB mer plass på C:\ disken.

Alternativt: Minske størrelsen på vekslefila på diskene for å frigjøre diskplass hvis ingen annen løsning finnes!

Det er også mulig å minske vekslefila på C:-disken eller disken hvor Windows er installert for å frigjøre plass. Dette er en litt risikabel operasjon men kan gjøres hvis andre alternativer som å slette data ikke finnes. Vekslefila eller pagefile er en skjult systemfil som Windows bruker for å mellomlagre data i og særlig hvis Ram-minnet på pc-en din ikke er stort nok som mellomlagring for system-funksjoner og systemdata.
Det gjøres slik (kopiert fra Microsoft sine norske sider når det gjelder punktene 1-4🙂

  1. Skriv inn avanserte system i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Vis avanserte systeminnstillinger, som Kontrollpanel er oppført under.
  2. Velg Avansert-fanen i Systemegenskaper, og velg deretter Innstillinger i området Ytelse.
  3. Velg Avansert-fanen i Ytelsesalternativer, og velg deretter Endre i området for virtuelt minne.
  4. Kontroller at det er merket av for Automatisk størrelse på sidevekslingsfil for alle stasjoner. Hvis det er det, går du videre til neste tips. Hvis ikke merker du av for det og starter deretter PC-en på nytt ved å velge Start  > På/av  > Start på nytt.
  5. Alternativt sett systemfila lavere i størrelse enn den nå er og restart pc-en. Men ikke sett den for lavt. Følg anbefalingen nederst i vinduet på minste tillatte størrelse. Da har du etter gjenstart fått mye mer tilgjengelig plass på denne disken på pc-en.